Kuntamaiseman automatisoidulla ratkaisulla helpotusta kuntien henkilöstöraportointiin

Blogi, 20/06/2024

Suomen kunnissa on ollut työntekijöitä vuoden 2022 lopussa noin 295 400 henkilön verran ja yli kolme neljästä kunnasta työllisti vuonna 2022 alle 1000 henkilöä. Kaikissa kunnissa tehdään vuosittain henkilöstötilinpäätös. Tämä koostetaan suurimmassa osassa kuntia käsin monista eri Excel- tai csv-tiedostoista, joita saa henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Tiedot perustuvat joko vuoden viimeiseen päivään (henkilöstörakenne) tai koko vuoteen (esim.…

Kuntamaiseman työntekijät tutuiksi

Blogi, 19/10/2022

Kuntamaiseman tarjoamien palveluiden laatu perustuu asiantuntijuuden lisäksi kumppanuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, jossa asiakasta tuetaan niin palvelun käyttöönotossa kuin käytön kaikissa eri vaiheissa. Kuntamaiseman työntekijät ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan ongelmatilanteissa ja kehitystarpeissa. Tiimimme työote on henkilökohtainen ja ihmiskeskeinen. Monet kuntamaisemalaiset tekevät asiantuntijatyötä suoraan asiakkaiden parissa, mutta analyytikkomme ja dataosaajamme harvemmin näkyvät asiakkaalle päin suoraan. Kaikki…

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin johtamisessa on aika siirtyä puheista tekoihin

Blogi, 31/08/2022

Lapsibudjetoinnista yhteinen työkalu hyvinvointialueille ja kunnille Menneet pari vuotta ovat olleet lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta vaikeaa aikaa. Koronakriisi heikensi etenkin jo ennestäänkin heikommassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilannetta, kun lapsille ja nuorille tarjottavia palveluita jouduttiin rajoittamaan. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon työntekijöitä siirrettiin muihin pandemian edellyttämiin tehtäviin, millä on ollut suuri vaikutus esimerkiksi koulujen terveystarkastusten…

Kuntamaiseman työntekijät tutuiksi

Blogi, 10/05/2022

Kuntamaiseman tarjoamien palveluiden laatu perustuu asiantuntijuuden lisäksi kumppanuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, jossa asiakasta tuetaan niin palvelun käyttöönotossa kuin käytön kaikissa eri vaiheissa. Kuntamaiseman työntekijät ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan ongelmatilanteissa ja kehitystarpeissa. Tiimimme työote on henkilökohtainen ja ihmiskeskeinen. Monet kuntamaisemalaiset tekevät asiantuntijatyötä suoraan asiakkaiden parissa, mutta analyytikkomme ja dataosaajamme harvemmin näkyvät asiakkaalle päin suoraan. Kaikki…

Kuntamaiseman työntekijät tutuiksi

Blogi, 09/12/2021

Kuntamaiseman tarjoamien palveluiden laatu perustuu asiantuntijuuden lisäksi kumppanuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, jossa asiakasta tuetaan niin palvelun käyttöönotossa kuin käytön kaikissa eri vaiheissa. Kuntamaiseman työntekijät ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan ongelmatilanteissa ja kehitystarpeissa. Tiimimme työote on henkilökohtainen ja ihmiskeskeinen. Monet kuntamaisemalaiset tekevät asiantuntijatyötä suoraan asiakkaiden parissa, mutta analyytikkomme ja dataosaajamme harvemmin näkyvät asiakkaalle päin suoraan. Kaikki…

Lapset ja nuoret keskiöön julkisten palveluiden suunnittelussa – lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin tarvitaan kunnissa työkaluja

Blogi, 23/08/2021

Lapset ja nuoret halutaan julkisten palveluiden suunnittelun keskiöön, mikä onkin ollut valtakunnallinen tavoite jo pitkään. Maaliskuussa 2020 valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvaa kansallista lapsistrategiaa, joka ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnonaloja. Lapsistrategiakomitea toteaa, että ”kansallisella lapsistrategialla tulee luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian toimeenpanon ja seurannan tulee…

Kuntamaiseman työntekijät tutuiksi

Blogi, 31/05/2021

Kuntamaiseman tarjoamien palveluiden laatu pohjautuu asiantuntijuuden lisäksi kumppanuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, jossa asiakasta tuetaan palvelun käyttöönoton ja käytön kaikissa eri vaiheissa. Kuntamaiseman työntekijät ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan ongelmatilanteissa ja kehitystarpeissa. Tiimin pienen koon myötä työotteemme on henkilökohtainen ja ihmiskeskeinen. Osa kuntamaisemalaisista tekee suoraa asiakastyötä esimerkiksi asiantuntijan tai myynnin roolissa, mutta työntekijät kuten analyytikot tai…