Lapset ja nuoret keskiöön julkisten palveluiden suunnittelussa – lapsivaikutusten arviointiin ja lapsibudjetointiin tarvitaan kunnissa työkaluja

Blogi, 23.08.2021

Lapset ja nuoret halutaan julkisten palveluiden suunnittelun keskiöön, mikä onkin ollut valtakunnallinen tavoite jo pitkään. Maaliskuussa 2020 valtioneuvosto asetti parlamentaarisen komitean valmistelemaan YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuvaa kansallista lapsistrategiaa, joka ylittää hallituskaudet ja yhdistää eri hallinnonaloja. Lapsistrategiakomitea toteaa, että ”kansallisella lapsistrategialla tulee luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Lapsistrategian toimeenpanon ja seurannan tulee…

Kuntamaiseman työntekijät tutuiksi

Blogi, 31.05.2021

Kuntamaiseman tarjoamien palveluiden laatu pohjautuu asiantuntijuuden lisäksi kumppanuuteen ja ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, jossa asiakasta tuetaan palvelun käyttöönoton ja käytön kaikissa eri vaiheissa. Kuntamaiseman työntekijät ovat aina valmiita auttamaan asiakkaitaan ongelmatilanteissa ja kehitystarpeissa. Tiimin pienen koon myötä työotteemme on henkilökohtainen ja ihmiskeskeinen. Osa kuntamaisemalaisista tekee suoraa asiakastyötä esimerkiksi asiantuntijan tai myynnin roolissa, mutta työntekijät kuten analyytikot tai…