Muut asiantuntijapalvelut

Kuntamaiseman asiantuntemus on käytettävissäsi moninaisten selvitysten toteutukseen. Selvitykset toteutetaan ainutlaatuista tietopohjaamme hyödyntäen.

Kuntamaisema on toteuttanut kymmeniä kuntien, kuntayhtymien ja maakuntien ajankohtaisiin tietotarpeisiin liittyviä selvityksiä päätöksenteon tueksi. Selvityksiä on tehty esim. palveluverkkoon, henkilöstömitoituksiin, palvelujen ulkoistuksiin, kiinteistöjen myyntiin ja investointeihin liittyen. Mielenkiintoisina uusina tuotteina Kuntamaisema tarjoaa HR-raportointiin visuaalista työvälinettä ja kestävän kehityksen seurantaan tarkoitettua työpöytää.

Selvitykset mahdollistuvat keräämämme kattavan ja yksityiskohtaisen tietopohjan avulla. Käytettävissämme on mm. yksikkökohtaista tietoa satojen koulujen, päiväkotien, asumisyksiköiden ja vuodeosastojen kustannuksista ja toiminnan tunnusluvuista. Julkisiin tietoihin turvaudumme vain laskentaa tai analyysia täydentääksemme.

Kuntamaiseman asiantuntijoille on kertynyt myös vankkaa osaamista kuntatalouden ja palveluiden kehittämisen kysymysten ratkaisemisesta.

Yhteyshenkilöt:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi