Numerus-palvelu sote-toimijoille

Sote-tietopaketit on STM:n edistämä raportointimalli, jolla voidaan tarkastella sote-palveluiden kokonaisuutta.

Sote-tietopaketit mahdollistavat vertailun maakuntien sisällä ja maakuntien välillä, kun käytössä on valtakunnallisesti yhtenäinen rakenne tiedon tuottamiseen. Käytännössä tietopaketit ovat työkalu kustannusten kohdentamiseen vertailukelpoisella tavalla. Valtaosa tietopaketeista jäsentyy tietyn asiakasryhmän, esim. lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ympärille. Sote-tietopaketit – työkalu maakunnille tietojohtamiseen

Kuntamaisema on toteuttanut Numeruksella ratkaisuja tietopakettien laskentaan ja raportointiin. Tietoa on voitu hyödyntää esim. uuden kuntayhtymän muodostamisessa, kun on tarvittu työvälinettä jäsenkuntien palveluiden vertailuun ja pidemmällä aikavälillä näiden yhdenmukaistamiseen. Tietopaketit ovat toimineet paitsi välineenä yhtenäisen talousarvion rakentamisessa myös palvelutuotannon erojen analysoinnissa kunnittain sekä johtamisen välineenä organisaation muodostuttua.

Yhteyshenkilö:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi