Vähimmäistietosisällöt (HVA)

Hyvinvointialueiden järjestämistehtävän toteuttamiseksi ja järjestämislain täyttämiseksi alueiden tulee tuottaa yhtenevät vähimmäistietosisällöt sekä toiminnasta että taloudesta. Tietorakenteet yhdenmukaistetaan kaikille alueille yhteiseen organisaatioriippumattomaan palveluluokitukseen. Organisaatioriippumattomat palvelut on määritelty sote-tietopakettien jatkokehitystyönä yhteistyössä alueiden kanssa. Kuntamaiseman Numerus tuottaa kustannuslaskentaa palvelukohtaisesti näistä organisaatioriippumattomista palveluista. Ratkaisu on valmis käyttöönotettavaksi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Yhteyshenkilö:

 

Laura Rantanen

Tuotepäällikkö (Sote-palvelut)
+358 50 501 0175