Vähimmäistietosisällöt (HVA)

Hyvinvointialueiden järjestämistehtävän toteuttamiseksi ja järjestämislain täyttämiseksi alueiden tulee tuottaa yhtenevät vähimmäistietosisällöt sekä toiminnasta että taloudesta. Tietorakenteet yhdenmukaistetaan kaikille alueille yhteiseen organisaatioriippumattomaan palveluluokitukseen. Organisaatioriippumattomat palvelut on määritelty sote-tietopakettien jatkokehitystyönä yhteistyössä alueiden kanssa. Kuntamaiseman Numerus tuottaa kustannuslaskentaa palvelukohtaisesti näistä organisaatioriippumattomista palveluista. Ratkaisu on valmis käyttöönotettavaksi hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

Yhteyshenkilö:

 

Laura Käsmä

Johtaja (Sote-palveluiden tietojohtaminen)
+358 40 5851 011
laura.kasma(at)kuntamaisema.fi