Toiminnan ja talouden raportointi

Vertailukelpoiset tiedot taloudesta ja toiminnasta tuovat esiin kehittämisen kärjet

Kuntamaiseman raportointijärjestelmä mahdollistaa toiminnan ja talouden raportoinnin ja ohjauksen kunnissa, kuntayhtymissä ja hyvinvointialueilla palveluittain. Raportointijärjestelmä pohjautuu yhtenäiseen palvelurakenteeseen, jollaisena voi toimia Kuntamaiseman oma tuotteistus tai esim. AURA-palveluluokittelu. Yhtenäinen rakenne mahdollistaa vertailun muihin kuntiin tai esim. alueen sisällä.

Asiakkaamme hyödyntävät raportointijärjestelmää muun muassa talousarviosuunnitteluun, vuosikellon mukaiseen raportointiin sekä vuosittaiseen kuntavertailuun. Järjestelmä antaa ajantasaista tietoa palveluiden toteutumisesta sekä talouden että toiminnan näkökulmista ja ohjaa palveluiden kehittämistä tavoiteltuun suuntaan.

Yhteyshenkilö:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi