Johtamisen kehittäminen

Kunta on kaksoisjohdettu eli duaalisesti johdettu organisaatio. Luottamushenkilöiden ja kunnan ammattijohdon välinen toimiva ja luottamukseen perustuva yhteistyö on edellytys kunnan suunnitelmalliselle ja kestävälle kehitykselle. Johtamisen kehittämisen kohteena voi olla niin luottamustoimielimet kuin johtamisen professiot eli kunnan johtavat viranhaltijat ja esihenkilöt sekä heidän muodostamat johtoryhmät ja -tiimit. Tärkeätä on tunnistaa ja ymmärtää kunnan kokonaisjohtamiseen ja jokaisen johtamisvastuullisen omaan johtajuuteen liittyvä dynamiikka ja siihen vaikuttavat tekijät.

Kuntastrategioiden ja siihen perustuvien ohjelmien ja suunnitelmien johtaminen on vaativaa, poikkeuksellisen hyvää sisäistä koordinointia ja myös jatkuvaa itse- ja ryhmäreflektointia eli arviointia edellyttävää työtä. Johtamisessa on hyvä ymmärtää kuntien erityinen toimintaympäristö ja siihen liittyvät lainalaisuudet. Kunta on monin tavoin avoin, ympäristöönsä ja sen lukuisiin eri sidosryhmiin yhteydessä oleva vuorovaikutteinen yhteisö, joten johtamisessa korostuu ennen kaikkea verkosto- ja vuorovaikutusjohtaminen sekä viestintä.

Kuntamaiseman asiantuntijat tarjoavat kunnille ja kuntakonsernien yhteisöille palveluja

  • Toimielinten eli valtuustojen, hallitusten ja muiden toimielinten arvioinnit ja kehittäminen (itsearvioinnit ja ulkoiset arvioinnit sekä niihin liittyvät suositukset)
  • Johtoryhmien itsearvioinnit ja kehittäminen (JOKERI-palvelu) sekä valmennus- ja koulutuspäivät
  • Luottamushenkilöjohdon (puheenjohtajat) ja kuntajohdon valmennus ja coaching
  • Viestintä- ja mediajohtaminen: brändin, viestintäohjelmien ja -suunnitelmien laadinta sekä viestintä- ja mediaosaamisen vahvistaminen valmennuksin ja koulutuksin
  • Tiimien ja ryhmien itsearvioinnit ja kehittäminen (TIIKERI-palvelu) sekä valmennus- ja koulutuspäivät
  • Kaikista edellä mainituista voidaan toteuttaa myös koulutuksia, valmennuksia tai kohdennettuja tietoiskuja

Yhteyshenkilö:

 

Jari Salomaa

Johdon valmentaja / asiantuntija
+358 50 462 6900
jari.salomaa@nhg.fi