Johdon raportointi

Oikea-aikainen ja sisällöltään hyvin määritelty johdon raportointiportaali on keskeinen osa kuntien tuloksekasta johtamista

Kuntamaiseman Maisema ja Numerus palveluissa olevista tiedoista on mahdollista luoda joustavasti erilaisia johdon raportteja. Palveluihin kertyy runsaasti tietoa taloudesta ja toiminnasta ja muutoksista vuosien sekä eri kausien ja osavuosikatsausten välillä. Tätä tietoa hyödynnetään tiiviissä, johdolle suunnatussa raportoinnissa.

Suoritteiden ja kustannusten kehitystä voi tarkastella eri ajankohtina halutulla tarkkuudella esimerkiksi yksiköittäin. Raportoinnissa on mahdollista porautua vapaasti organisaation eri hierarkiatasoille ja kirjanpidon euroja voi tarkastella tarvittaessa jopa tilitasolla.

Yhteyshenkilöt:

 

Julia Luoma

Tulevaisuuden kunnan tuotepäällikkö
+358 40 674 9939
julia.luoma(at)kuntamaisema.fi

 

Laura Käsmä

Johtaja (sote-palveluiden tietojohtaminen)
+358 40 585 1011
laura.kasma(at)kuntamaisema.fi