Johdon työpöytä

Yhteyshenkilö:

Oikea-aikainen ja sisällöltään hyvin määritelty johdon raportointiportaali on keskeinen osa kuntien tuloksekasta johtamista

Kuntamaiseman raportointijärjestelmässä olevista tiedoista on mahdollista luoda joustavasti erilaisia johdon raportteja. Palveluihin kertyy runsaasti tietoa taloudesta ja toiminnasta ja muutoksista vuosien sekä eri kausien ja osavuosikatsausten välillä. Tätä tietoa hyödynnetään tiiviissä, johdolle suunnatussa raportoinnissa. Raportti on visuaalinen, tehden siitä helpon lukea ja ymmärtää.

Suoritteiden ja kustannusten kehitystä voi tarkastella eri ajankohtina halutulla tarkkuudella esimerkiksi yksiköittäin. Raportoinnissa on mahdollista porautua vapaasti organisaation eri hierarkiatasoille ja kirjanpidon euroja voi tarkastella tarvittaessa jopa tilitasolla.

 

Yhteyshenkilö:

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi