Kuntastrategiat ja rakenteiden uudistaminen

Kuntien toimintaympäristö on nopeiden ja mittavien muutostekijöiden ristipaineessa. Globaalien megatrendien vaikutus ulottuu myös Suomeen ja kuntien todellisuuteen ja arkeen. Kansallisesti elämme merkittävien hallinnollisten reformien keskellä – muun muassa hyvinvointialueuudistus ja TE-palvelut 2024 – ja toisaalta julkisen talouden ja valtio-kunta suhteen uudelleenarvioinnin edessä. Ison kuvan ohella jokaisella kunnalla on repullinen paikallisia kysymyksiä ratkaistavana. Kunnan tehtävä, merkitys ja rooli on jälleen kerran määritettävä uudella tavalla.

Kunnan ja kuntakonsernin proaktiivisessa asemoinnissa toimii erinomaisena instrumenttina Kuntalain edellyttämä kuntastrategia. Hyvin suunniteltu, eri sidosryhmät osallistava ja kunnan vahvuuksiin ja kyvykkyyksiin perustuva laadintaprosessi luo kunnan johtamiselle suunnan ja tiekartan. Valtuuston hyväksymä kuntastrategia ei luonnollisesti yksinään omaa riittävää vipuvoimaa muutoksen ja uudistamisen onnistumiselle. Myös kuntaorganisaation rakenteen, johtamisjärjestelmän ja strategian toimeenpanon ja seurannan on oltava strategian toteutumista mahdollistavia.

Kuntamaiseman asiantuntijat tarjoavat kunnille ja kuntakonsernien yhteisöille palveluja

  • Kuntastrategian toteutumisen ulkoiseen arviointiin (päättyvän kauden strategian tulokset ja vaikutukset)
  • Kuntastrategian laadinnan ja toimeenpanon suunnitteluun ja tarvittavien resurssien arvioimiseen
  • Kuntastrategian laadintaan: joko prosessin johtamisen tukemiseen ja fasilitointiin tai vaihtoehtoisesti omana työnä tehtävän prosessin valmentamiseen (strategiacoachaus)
  • Kuntastrategian toimeenpanoon: toimeenpanon projektointi ja johtaminen osana kunnan kokonaisvuosikelloa ja johtamiskäytäntöä
  • Kuntastrategialähtöinen organisaatiorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistaminen kehitys- ja muutosohjelmin (voi koskea toimielinrakennetta, johtamisen ja palvelutoiminnan rakenteita tai niiden osia)
  • Kaikista edellä mainituista voidaan toteuttaa myös koulutuksia, valmennuksia tai kohdennettuja tietoiskuja

 

 

Yhteyshenkilö:

 

Jari Salomaa

Johdon valmentaja / asiantuntija
+358 50 462 6900
jari.salomaa@nhg.fi