Sote dashboard -alusta mahdollistaa oman ja ostetun palvelutuotannon kustannusvertailun

Uutiset, 2.11.2020

Kunnilla ja kuntayhtymillä on useita erilaisia tapoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Monessa kunnassa ostettua palvelutuotantoa hyödynnetään ainakin satunnaisesti, jotta kunta pystyy järjestämään palvelut kuntalaisille myös yllättävissä tilanteissa. Välillä sosiaali- ja terveyspalveluita ostetaan kunnan ulkopuolelta pitkällisen harkinnan jälkeen, ja tässä päätöksenteossa keskeinen merkitys on ajantasaisella kustannustiedolla. Erityisen merkityksellistä kustannustieto on silloin, kun kunnassa pohditaan, mihin…

Haemme sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijaa

Uutiset, 19.10.2020

Me Kuntamaisemalla olemme luomassa parempia ja kestävämpiä ratkaisuja kunnille ja kuntayhtymille pohjautuen vahvaan osaamiseemme analytiikasta. Tuomme osaamisemme avulla uutta tietoa päätöksenteon tueksi ja olemme siten vaikuttamassa kuntien ratkaisuihin. Kuntamaisema on Suomen johtava kuntien toiminnanohjauspalveluita tuottava yritys ja olemme osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijayritystä Nordic Healthcare Groupia. Tarjoamme asiakkaillemme muun muassa taloushallinnon raportointiratkaisuja ja tiedolla johtamisen…

Kunnat ja kuntayhtymät tarvitsevat toimivia palveluita tämän päivän tiedolla johtamiseen

Uutiset, 14.09.2020

Kuntien johtaminen on laajentunut viimeisten vuosien aikana kunnan tasolta koko kuntakonsernin käsittäväksi johtajuudeksi. Kuntakonsernin johtajuus asettaa erityisiä vaatimuksia tunnuslukujen raportoinnille konsernin sisällä. Ei riitä, että tietoa on, vaan sen on oltava helposti esitettävässä ja selkeässä muodossa. Tiedonsiirron on myös oltava tehokasta ja tavoitettava oikeat viranhaltijat ja päättäjät. Tiedolla johtaminen vaatii toteutuakseen toimivat työkalut. Kuntien resurssit…

Näytä lisää