Henkilöstömitoitukset

Isot muutokset kuntien toimintaympäristössä edellyttävät henkilöstörakenteen- ja mitoituksen kriittistä ja innovatiivista tarkastelua. Kustannustehokkaiden palveluiden toimintaedellytys on optimaalinen henkilöstö.

Kuntien palveluiden kustannuksista suurin osa syntyy henkilöstökustannuksista. Kuntien merkittävästi muuttuva toimintaympäristö ja muuttuva rahoitus edellyttävät kriittistä ja innovatiivista henkilöstömitoituksen ja -rakenteen tarkastelua.

Tehokkaat, laadukkaat ja vetovoimaiset palvelut voidaan luoda vain motivoituneella ja riittävällä henkilöstömitoituksella, missä toimenkuvat reagoivat toimintaympäristön vaatimiin muutoksiin. Kuntamaiseman verrokkiaineistoa hyödyntäen henkilöstömitoitusanalyyseissä selvitetään, optimaalinen henkilöstömäärä ja toimenkuvat kunnan palveluiden tuottamiseksi nyt ja tulevaisuudessa.

Yhteyshenkilöt:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi

 

Laura Käsmä

Johtaja (sote-palveluiden tietojohtaminen)
+358 40 585 1011
laura.kasma(at)kuntamaisema.fi