Taloustietojen kokoamisesta syiden selvittämiseen johdon dashboardilla

Uutiset

05/05/2020

Monessa kunnassa käytetään paljon aikaa hajanaisten talous-, toiminta- ja toimintaympäristötietojen kokoamiseen eri lähteistä. Keskusteltuamme usean asiakkaamme kanssa, heräsimme pohtimaan ratkaisua, jolla voisimme auttaa kuntakenttää saamaan taloustiedon helposti käsiteltäväksi. Tämä vapauttaisi aikaa tärkeämpään työhön, eli lukujen analysointiin, poikkeamien havaitsemiseen ja tutkimiseen.

Syntyi käyttäjäystävällinen raportointityökalu, joka yhdistää automaattisesti kuukausitason talous- ja toimintaraportoinnin sekä tiedot toimintaympäristön muutoksista havainnolliseen, visuaaliseen muotoon. Samalla se hakee tietoa eri julkisista lähteistä, ja kokoaa ne yhteen paikkaan helposti ja nopeasti saataville.

Kuukausittain päivittyvät tunnusluvut johtoryhmän käyttöön

Meillä Kuntamaisemassa on yli kymmenen vuotta kokemusta kuntien talousanalyyseista ja julkisen talouden johtamisesta. Havaitsimme, ettei ole tarkoituksenmukaista ajankäyttöä ylläpitää monia eri raportteja, joihin tiedot kootaan erillisistä, hajanaista lähteistä. Lisäksi varsin usein raportointi on yhden ihmisen vastuulla, mikä esimerkiksi henkilöstömuutosten yhteydessä aiheuttaa pahimmillaan epäjohdonmukaisuutta eri kausien väliseen vertailuun.

Yhdessä asiakkaidemme kanssa tunnistimme kokonaisuudet, joita lähes kaikissa kunnissa seurataan säännöllisesti. Johdon dashboard -työkalu kokoaa nämä kokonaisuudet yhteen: talouslukujen osalta palvelualueyksikön talouden toteutumaa verrataan talousarvion lisäksi edelliseen vuoteen, toiminnan osalta voi tarkastella esimerkiksi yksikkökohtaisten tunnuslukujen toteutumista ja toimintaympäristön muuttujista voi raportoida mm. väestörakenteen, työllisyystilanteen sekä elinkeinorakenteen muutoksia. Lisäksi johdon dashboardiin on koottu kriisikuntakriteerit yhdelle näkymälle.

Kuukausittain päivittyvä johdon dashboard -työkalumme on helppokäyttöinen, ja se antaa nopeasti esimerkiksi kunnan johtoryhmälle tilannekuvan tärkeimmistä talous- ja toimintaluvuista sekä toimintaympäristön muuttujista. Kunta-asiakkaamme ovat mm. päätyneet ottamaan mittarien läpikäynnin jokaisen johtoryhmänsä kokouksen asialistalle, sillä yhteisen näkemyksen saaminen kokonaistilanteesta on usein kriittistä päätöksenteon tueksi. Lisäksi ratkaisu on mahdollista ottaa käyttöön myös toimialakohtaisesti.

Ratkaisu ei vaadi muutoksia olemassa oleviin järjestelmiin

Työkalua kehittäessämme meille oli tärkeää, että ratkaisun käyttöönotto on nopeaa ja yksinkertaista. Pidimme myös tärkeänä, ettei asiakkaidemme olemassa oleviin järjestelmiin tarvita muutoksia. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja kevyen ratkaisun. Dashboard hyödyntääkin raportointiin kunnassa jo olemassa olevia raportointityökaluja, ja me hoidamme aineiston integraatiot.

Kunnissa on jatkuvasti käynnissä erilaisia projekteja ja hankkeita puhumattakaan nyt vallitsevasta poikkeustilanteesta. Siksi halusimme tehdä käyttöönotosta mahdollisimman helpon: hyödynnämme kunnan kustannuspaikkarakenteen ja kirjanpidon ajot sellaisena kuin ne tulevat ulos kunnan taloushallintotyökalusta. Me Kuntamaisemalla vastaamme tietojen päivityksestä, ja raportti on jatkuvasti asiakkaan saatavilla. Erillisiä käyttöönottoprojekteja ei tarvita.

 

Mikäli johdon dashboard -työkalusta voisi olla apua myös teidän kunnassanne, kerromme mielellämme lisää. Huomioithan, että kaikki nykyiset Maisema-palvelun asiakkat saavat johdon dashboardin veloituksetta käyttöönsä.

 

Ville Niukko, liiketoimintajohtaja, Kuntamaisema

p. 050 525 5645 / ville.niukko@kuntamaisema.fi

 

Taru Aihinen, tuotepäällikkö, Kuntamaisema

p. 0407215084 / taru.aihinen@kuntamaisema.fi

 

Katso lisätiedot esitteestä.