Maisema-palvelu kunnille

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja ohjaus tuotteistetusti lisää tietojen läpinäkyvyyttä

Maisema-palvelulla tarkoitetaan toiminnan ja talouden ohjausmallia, jolla kunta voi läpinäkyvästi ohjata ja johtaa toimintaansa. Maisema mahdollistaa talouden ja toiminnan suunnittelun ja raportoinnin tuotteistetun palvelunäkymän avulla. Tuotteistettu näkymä palveluihin syntyy helposti osana Maisema-palvelua valmiin palvelurakennepohjan avulla eikä kunta näin ollen ei tarvitse erillistä palveluiden tuotteistusprojektia.

Maisema-palvelu voidaan kytkeä saumattomasti kunnan oman vuosijohtamisen prosessivaiheisiin. Se tukee vuosijohtamista talousarvion laadinnassa, seurantaprosesseissa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksessä osana toteutuman arviointia eikä vaadi kunnan omien nykyisten raportointisyklien tai -rakenteiden muuttamista.

Yhteyshenkilö:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi