Kestävän kehityksen seurantaa dashboardin avulla

Uutiset

16/06/2021

Kestävän kehityksen edistäminen kunnissa on yhä korostuneempi tavoite nykyisessä ja tulevaisuuden Suomessa. Vastuullinen kunta takaa asukkailleen hyvän elämän mahdollisuudet luomalla hyvinvointia sosiaalisesta tasa-arvosta ekologisesti kestävään ympäristöön, joka ottaa huomioon jatkuvasti hupenevat luonnonvarat. Kuntien kestävän kehityksen viitekehyksenä toimii YK:n lanseeraama toimintaohjelma Agenda 2030, joka on laatinut selkeän toimintaohjelman ja tavoitteita kestävämmän kehityksen ylläpitämiseksi ja saavuttamiseksi tulevaisuudessa. Suomi on toiminut yhtenä kestävän kehityksen edelläkävijöistä Agenda 2030:n toimintaohjelman toteuttamisessa. Valtion hyväksymä kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus kannustaa eri alojen toimijoita edistämään yhteisiä tavoitteita sitoumuksen tarjoamien käytännön työkalujen avulla. Vuoden 2021 kuntavaaleissa korostui monia kestävän kehityksen päämääriä, joiden toteuttamiseksi kuntastrategioita tulisi kohdentaa.

Kansainväliset ja kansalliset tavoitteet tulevat edellyttämään edelleenkin parempia strategioita kestävän kehityksen turvaamiseksi kunnissa nyt ja tulevaisuudessa. Asiantuntijamme Paavo Haimila arvioi, että kestävää kehitystä tullaan edellyttämään kuntatasolla todennäköisesti nykyistä enemmän tulevaisuudessa, eivätkä kunnat voi siten välttyä kestävän kehityksen edistämiseltä. Kestävän kehityksen tavoitteet tulevatkin vahvasti ohjaamaan kuntien tulevaisuuden strategioita. Mitä aikaisemmin kestävän kehityksen mittaamisen ja edistämisen aloittaa, sitä paremmin toimenpiteet tukevat tulevaisuuden kestävän kehityksen tavoitteita.

Tiedolla johtamisen aikakausi mahdollistaa kestävän kehityksen mittaamisen ja ohjaamisen dashboardin tarjoamien ratkaisujen avulla jo tänä päivänä. Kuntamaiseman Kestävän kehityksen dashboard tarjoaa kunnille oikeat indikaattorit kestävän kehityksen mittaamiseen. Mittareiden seurannan avulla pystytään kohdentamaan toimenpiteitä ekologisen hyvinvoinnin turvaamiseksi kunnissa. Dashboardin avulla kunnilla on mahdollisuus lähteä ohjaamaan toimintaansa yhä kestävämpään suuntaan. Asiantuntemuksen laajentamiseksi Kuntamaisema tekee myös yhteistyötä Turun yliopiston kestävän kehityksen ohjausryhmän kanssa. Kestävän kehityksen dashboard tarjoaa kunnille konkreettisen tavan seurata kestävän kehityksen edistymistä ja kehittymistä pitkäaikaisesti.