Uusi viestintä- ja mediavalmennus kuntavaikuttajille

Uutiset

06/02/2023

Kuntakenttä muuttuu historiallisella tavalla. Muutos haastaa kuntapäättäjien viestintä- ja mediataidot, kuntien brändin ja vetovoiman sekä johtamiskäytännöt ja päättäjien keskinäiset suhteet, joissa viestintä on avainasemassa.

Eri rooleissa toimiville kuntavaikuttajille suunnattu uusi valmennus tähtää parempiin viestintä- ja mediataitoihin. Osallistujat saavat vahvat valmiudet viestinnän hyödyntämiseen johtamisessa, kunnan brändin kehittämisessä sekä työkaluja kohdata haastavia viestintätilanteita niin kunnan sisäisessä toiminnassa kuin suhteessa mediaan

Etänä suoritettava valmennus on rakennettu loogiseksi poluksi strategiasta käytäntöön ja jatkokehittämiseen. Se tarjoaa enemmän kuin pistemäinen koulutus, sillä se on ryhmän yhteinen matka ja oppimisprosessi.

Valmennus tarjoaa vastauksia kysymyksiin:

 •   Mikä on viestinnän strateginen rooli omassa työssäni ja miten toteutan sitä?
 •   Miten viestinnällisesti vaikuttava ja tiedolla johtamista toteuttava johtoryhmä toimii?
 •   Miten tuen kuntani brändiä omalla viestinnälläni?
 •   Miten tavoitan omat kohde- ja sidosryhmäni parhaiten?
 •   Miten voin viestinnällisin keinoin edistää vaikeidenkin kommunikaatiotilanteiden ongelmanratkaisua?
 •   Miten toimin median ja journalistien kanssa?
 •   Miten toimin kriisitilanteissa?
 •   Mikä yhteys viestinnällä on riskien ennakointiin ja hallintaan?
 •   Miten viestintä tukee muutostilanteiden johtamisessa?
 •   Mitä työkaluja ja resursseja tarvitsen viestinnässä?
 •   Miten kilpailutan viestintä- ja mediapalveluja?
 •   Miten johdan ja kehitän viestintää tiedon ja analytiikan avulla?

Valmennuksessa on neljä pääteemaa, joihin kuhunkin sisältyy asiantuntijavetoinen keskusteleva luento sekä case-työpaja, jossa käsitellään aiheeseen liittyviä kiinnostavia tapauksia ja reflektoidaan kyseistä teemaa kuntien omasta näkökulmasta. Valmennus kestää noin kaksi kuukautta ja kolmen tunnin tapaamisia on yhteensä kahdeksan. Lisäksi jokaiselle kunnalle omistetaan yksi kolmen tunnin mentorointi haluamastaan aiheesta.

Ensimmäisen valmennuksen ajankohta: 14.4.-2.6. Tapaamiset perjantaisin klo 9-12.

Hinta: huhtikuussa käynnistyvän pilottivalmennuksen hinta 4000 € (+alv) / kunta / 3 osallistujaa.

Syksyn valmennukset 6000 € (+alv) / kunta / 3 osallistujaa

Toteutustapa: etäyhteyksin, matala kynnys osallistua eri puolilta Suomea

Kysy myös mahdollisuutta tilata yksittäinen koulutusteema omalle kunnallesi!

Lisätiedot: jari.salomaa@nhg.fi
Ilmoittautuminen: Jari Salomaa jari.salomaa@nhg.fi

Katso tarkemmat tiedot valmennuksesta ja sisällöstä täältä.

Valmennuksen tarjoaa Kuntamaisema yhteistyössä Fugu Median kanssa.

Kokonaisuudesta vastaavana asiantuntijana toimii Marja Honkakorpi, jolla on yli 20 vuoden kokemus kehitys- ja johtotehtävistä media- ja viestintäalalla. Hän on toiminut muun muassa kuntapäättäjille suunnatun Kuntalehden päätoimittajana sekä Kuntaliiton tytäryhtiön KL-Kustannuksen toimitusjohtajana. https://www.linkedin.com/in/marjahonkakorpi/