Uudistunut Maisema-palvelu kuntien monipuolisessa käytössä

Uutiset

30/01/2019

Visuaalisuus ja laajemmat raportointimahdollisuudet vastaavat asiakaskysyntään

Kuntamaisemassa vuosi 2018 oli suurten muutosten aikaa: kuntavertailuanalyysin parantuneen visuaalisuuden lisäksi uusi Maisema-versio on saanut asiakkailta runsaasti kiitosta. Erityisesti uuden Maisema-version helppokäyttöisyys ja mahdollisuus oman organisaation mukaiseen raportointiin ovat olleet odotettuja uudistuksia. Sote-asiakkuuksissa Numerus-palvelun laskenta- ja raportointiominaisuuksia laajennettiin ja kehitettiin, mikä mahdollistaa aiempaa tarkemman ja monipuolisemman kustannuslaskennan. Visuaaliset johdon dashboardit ovat tuoneet lisää välineitä oman toiminnan seurantaan ja kehittämiseen.

Vuosijohtamisen monet hyödyt pysyville asiakkaille

Vuoden aikana jatkuviksi Maisema-asiakkaiksi ryhtyivät mm. Kauniaisten kaupunki, Kurikan kaupunki, Paltamon kunta, Pyhäjoen kunta, Toholammen kunta sekä Ähtärin kaupunki, jotka hyödyntävät kuntavertailuraportointia ja sen tuomia johtopäätöksiä ja toimenpide-ehdotuksia vuosijohtamisen tukena. Lopen kunnan ja Sipoon kaupungin osalta asiakkuus kattaa peruskuntapalveluiden lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuudet. Perusturvakuntayhtymä Akseli on uusin kuntayhtymäasiakkaamme, jonka tavoitteena on lisätä kuntalaskutuksen läpinäkyvyyttä ja nopeuttaa raportointiprosesseja Kuntamaiseman tarjoaman raportointiratkaisun avulla.

Nykytila-analyysimme pohjana asiakkaiden talouden tasapainottamistoimenpiteissä

Kuntamaiseman asiantuntijuutta on hyödynnetty vuoden 2018 aikana useissa erillisselvityksissä. Ilmajoella ja Ilomantsissa kaivattiin tukea sivistyspalveluiden palveluverkkoselvityksiin. Lapualle ja Pudasjärvelle toteutettiin peruskunnan palvelut kattava nykytila-analyysi. Merijärvelle laaditussa investoinnin kannattavuuslaskennassa otettiin kantaa kunnan talouden kantokykyyn suhteessa suunniteltuun investointiin. Lisäksi Kuntamaisema toteutti yhdessä Raahen kaupungin kanssa koko kaupungin kattavan optimiorganisaatiomitoituksen, joka antoi pohjan Raahen kaupungin organisaatiorakenteen kehittämiselle. Vuoden aikana jatkettiin myös yhteistyötä insinööritoimisto Granlundin kanssa Helsingin kaupunginosien palvelutilaverkkoselvitysten parissa.

Erityistä mielenkiintoa herättivät sekä peruskunnassa että kuntien sosiaali- ja terveyspalveluissa nykytila-analyysit, joihin sisällytettiin optimointi- ja säästöpotentiaalilaskenta. Laskelmat päätyivät mm. osaksi asiakkaiden talouden tasapainottamistoimia ja strategiasuunnittelua. Asiakaskuntiemme keskimääräiseksi säästöpotentiaaliksi kertyi neljä prosenttia kuntien kokonaismenoista. Sote-kunnissa vastaava luku oli kolme prosenttia.

Sote-palveluissa kiinnostusta raportoinnin läpinäkyvyyteen ja tiedolla johtamiseen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta Kuntamaisema on ollut mukana etenkin laajojen kuntayhtymien tiedolla johtamisen ja kustannuslaskennan ratkaisujen kehittämisessä. Mm. Keski-Uudenmaan sote kuntayhtymässä kehitettiin sote-tietopaketteihin perustuvaa raportointiratkaisua ja loppuvuodesta laadittiin myös kuntayhtymän kuntalaskutusmalli, jolla jäsenkunnat saavat palveluiden käyttöön perustuvan laskun kuntayhtymän toiminnasta. Samalla kehitettiin tiedolla johtamisen dashboard, joka helpottaa raportointia niin organisaation sisällä kuin jäsenkuntiin päin. Dashboard-ratkaisuja toteutamme enenevässä määrin asiakkainamme oleviin kuntiin ja kuntayhtymiin.

Sote-palveluissa laadittiin lisäksi selvitys Kustavin tehostetusta palveluasumisesta ja erityisesti sen henkilöstömitoituksesta. Vuodenvaihteessa sote-asiantuntijoitamme työllistää Vöyriin ja Loimaalle tehtävät erillisselvitykset. Alkuvuonna 2018 koko maassa jännitettiin sote-uudistuksen etenemistä, mutta jo loppuvuonna kunnissa syttyi jälleen kiinnostus ja into myös omien sote-palvelujen kehittämiseen sekä kustannusten hillitsemiseen. Sote-uudistukseen on valmistauduttu mm. tukemalla maakuntien koetalousarvioiden toteutusta sekä tuomalla JHS maakuntien palveluluokittelut osaksi Numeruksen ratkaisua.