Sote dashboard -alusta mahdollistaa oman ja ostetun palvelutuotannon kustannusvertailun

Uutiset

02/11/2020

Kunnilla ja kuntayhtymillä on useita erilaisia tapoja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen. Monessa kunnassa ostettua palvelutuotantoa hyödynnetään ainakin satunnaisesti, jotta kunta pystyy järjestämään palvelut kuntalaisille myös yllättävissä tilanteissa. Välillä sosiaali- ja terveyspalveluita ostetaan kunnan ulkopuolelta pitkällisen harkinnan jälkeen, ja tässä päätöksenteossa keskeinen merkitys on ajantasaisella kustannustiedolla.

Erityisen merkityksellistä kustannustieto on silloin, kun kunnassa pohditaan, mihin suuntaan palveluverkkoa lähdetään kehittämään. Jokainen kunta haluaa tarjota kuntalaisille niin hyvät sote-palvelut kuin on mahdollista. Välillä kunnissa joudutaan kuitenkin tekemään vaikeitakin palveluverkkoon kohdistuvia valintoja. Ajantasainen kustannustieto on sekä peruste että perusta näille valinnoille.

Kuntamaiseman Dashboard on Power BI -järjestelmällä rakennettu raportointiratkaisu, joka tuo asiakkaillemme havainnollisiin graafeihin koottua sote-tietoa. Alusta räätälöidään aina kunkin asiakkaan yksilöllisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Dashboardiin voidaan luoda seurantatietoa esimerkiksi kunnan oman ja ostetun vanhustenhoidon yksiköiden hoitopäiväkohtaisten kustannusten kehityksestä. Monessa kunnassa lasten ja nuorten pahoinvointi on lisääntynyt viime vuosina ja dashboardissa perhepalveluiden kokonaisuutta on mahdollista seurata jopa kuukausitasolla.

Dashboard-alustalla sosiaali- ja terveydenhuoltoa tarkastellaan useasta eri näkökulmasta. Dashboardissa on mahdollista tarkastella koko kunnan näkymää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluluokkia omina tarkastelun kohteinaan. Alustalla voidaan vertailla esimerkiksi kunnan oman toiminnan ja palvelusetelillä hankkimien palveluiden hoitopäiväkohtaisia kustannuksia.  Dashboard-alustan avulla asiakkaallemme muodostuu siis hyvin laaja-alainen näkemys siitä, mihin suuntaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat kehittymässä kunnassa. Tämä tieto on olennaista, jotta palveluverkkoa voidaan kehittää entistä paremmin vastaamaan kunkin kunnan tai kuntayhtymän yksilöllisiä tarpeita.

Kysy lisää Dashboardista sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiltamme.