Palveluperusteinen raportointi koko Suomen tasolla avaa mahdollisuuksia kuntien välisiin vertailuihin

Uutiset

02/06/2023

Vuodesta 2021 lähtien vastuu kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keräämisestä on ollut Valtionkonttorilla, joka julkaisee vuosittain tiedot kaikkien käytettäväksi. Meillä Kuntamaisemalla on käytössämme yli 1 000 kuntia koskevaa indikaattoria ja olemme hakeneet tietovarastoomme myös Valtiokonttorin KKTPP-tiedot (Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti). Hyödyntämällä muita käytössämme olevia tietolähteitä, kuten opetushallinnon tilastopalvelu Vipusta, kykenemme laskemaan monia tunnuslukuja, joita käytämme kuntien välisessä vertailussa. Palveluperusteinen raportointi koko Suomen tasolla avaa valtavia mahdollisuuksia kuntien välisiin vertailuihin, esimerkiksi saman kokoluokan kuntien tai muutoin profiililtaan samankaltaisten kuntien välillä.

Oheinen sirontakuva vahvistaa käsitystä siitä miten kuntien perusopetuksen oppilaskohtaiset nettokustannukset laskevat suhteessa kuntien oppilaitosten keskimääräiseen kokoon. Suuremmat oppilaitokset nähdäänkin yleisesti taloudellisesti pienempiä oppilaitoksia tehokkaampina. Avoimista taloustiedoista näemme kustannusten jakautumisen myös tiliryhmäkohtaisesti. Piirakkakuvaajasta näemme, että koko Suomen tasolla perusopetuksen henkilöstökustannuksista syntyy yli 3 miljardia euroa kuluja. Muita suuria kustannuseriä ovat palveluiden ostot ja vuokratuotot. Yhdessä kolme suurinta kustannuserää muodostaa lähes 90 % kokonaiskuluista. Myös näitä tietoja voidaan vertailla kuntien välillä.

 

 

Kuntamaisema hyödyntää julkisista lähteistä haettua indikaattoritietoa myös muihin tarkoituksiin. Tuotamme asiakkaillemme muun muassa toimintaympäristötiedon raportteja, joihin keräämme kunnille ja hyvinvointialueille tärkeitä indikaattoreita, esimerkiksi HYTE-tietoon, palveluiden käyttöön, vähimmäistietosisältöihin tai ilmasto-ohjelmaan liittyen. Kun kaikki tarvittavat indikaattorit on saatavilla samasta paikasta, vähenee manuaalinen indikaattorien keräilystä johtuva työ.

Esittelemme mielellämme indikaattoritiedon mahdollisuuksia.

Paavo Haimila

Tuotepäällikkö (Kuntapalvelut)
+358 50 517 6151