Kuntatieto ja JHS-palveluluokitus

Kuntatieto-ohjelmalla ajantasaiset kuntatiedot avoimesti sekä kattavasti ja vertailukelpoisesti eri päätöksentekijöiden saataville.

Kuntatieto-ohjelman tavoitteena on edistää kuntien taloustietojen tuotannon, raportoinnin, jalostuksen sekä käytön, tuottavuuden ja tehokkuuden kehittymistä. Lopputuloksena kunnat ja valtio voi käyttää samoja yhteisesti määritettyjä automaattisesti tuotettuja taloustietoja päätöksentekoprosesseissaan.

Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää taloustietojen ja tietotuotannon standardointia. Standardoinnin voi toteuttaa joustavasti Maisema-palvelullamme, joka ei edellytä laajoja järjestelmämuutoksia. Tietojen standardoinnin toteutus JHS-hankkeina on keskeinen osa tietojen yhtenäistämistä. Kustannusten kohdistaminen Maisemassa JHS-palveluluokituksen mukaisiin kokonaisuuksiin mahdollistaa kustannusten toimittamisen Maisemasta suoraan taloustietojen siirtopalveluun.

Yhteyshenkilö:

 

Ville Niukko

Liiketoimintajohtaja
+358 50 525 5645
ville.niukko(at)kuntamaisema.fi