Maisema ja Numerus ratkaisuina kuntatieto-ohjelman ja maakuntien palveluluokittelun vaatimuksiin

Uutiset

21/06/2018

Taloustietojen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille 1.1.2020. Kuntatieto-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää ensimmäisenä taloustietojen ja tietotuotannon standardointia. Maakuntien palveluluokitussuositushankkeessa laaditaan maakuntien palveluluokitus, joka kuvaa maakuntien tulevia palveluita. Standardointi ja tietojen muokkaaminen ohjelmien mukaisiin vaatimuksiin on mahdollista toteuttaa Kuntamaiseman Numerus- ja Maisema-palveluilla. – Kuntamaiseman ratkaisut eivät edellytä laajoja tietojärjestelmämuutoksia, vaan ratkaisut on mahdollista toteuttaa joustavan raportoinnin avulla.

Yhdenmukaisesti standardeja noudattamalla tietojen laatua, vertailukelpoisuutta ja tietotuotannon nopeutta voidaan parantaa. Tiedon standardointi mahdollistaa myös sen, että tietotuotannon vaiheet voidaan mahdollisimman pitkälle automatisoida, joka on välttämätön edellytys tietojen hyödyntämisen nopeuttamiselle. Olennaisin osa kustannustietojen standardointia on, että tarvittavat tiedot pystytään luomaan kuntien ja kuntayhtymien tietojärjestelmistä tai tietovarastoista automaattisesti, nopeasti ja vähällä manuaalisella työllä.

Tietojen standardoinnin toteutus JHS-hankkeina on keskeinen osa ohjelmien tietojen yhtenäistämistä. Näiden suosituksien käyttöönotto kunnissa mahdollistaa talousraportoinnin yhteentoimivuuden.

Kuntamaiseman Numerus- ja Maisema-alustoilla on mahdollista vastata näihin muutostarpeisiin.