Kuntayhtymien raportointiin apua Numeruksella

Uutiset

15/03/2019

Talouden raportointi suunniteltava hyvissä ajoin

Kuntayhtymien perustamisessa varsinaisen palvelutuotannon käynnistämisen lisäksi haasteena on myös kuntayhtymän talousprosessien haltuunotto. Miten esim. laaditaan uudelle organisaatiolle talousarvio ja miten jäsenkunnille raportoidaan kuntayhtymän toiminnan käynnistyessä?

Kuntamaisema on ollut mukana kuntayhtymien perustamisessa mm. tuottamassa vertailukelpoista tietoa ajalta ennen kuntayhtymän perustamista sekä toteuttamassa laskentamallia, jolla kuntayhtymän kulut kohdistetaan toiminnan alkaessa oikeaan kuntaan. Mikäli malli rakennetaan samanaikaisesti kuntayhtymän perustamisen kanssa, voidaan varmistaa niin kuntayhtymän kuin jäsenkuntienkin tarpeet raportoinnille jo hyvissä ajoin.

Apua myös jo toiminnassa oleville kuntayhtymille

Jo pidempään toiminnassa olevien kuntayhtymien raportointia olemme myös saaneet olla mukana kehittämässä. Näissä Numeruksen käyttöönotolla ollaan voitu mm. tehostaa raportointiprosessia ja visuaalisten johdon dashboardien avulla tuotu lisää välineitä oman toiminnan seurantaan ja kehittämiseen. Dashboardien avulla myös jäsenkunnille on voitu aiempaa paremmin havainnollistaa miten talousarviossa on pysytty ja jos näin ei ole, kertoa aiheutuuko kustannus ennakoitua suuremmasta palveluiden tarpeesta vai ennakoitua suuremmista yksikkökustannuksista. Palveluyksiköiden ja niiden tehokkuuden visualisointi esim. karttaliittymällä konkretisoi palveluverkon ja toimii hyvänä pohjana keskustelulle ja päätöksenteolle.

Säästöpotentiaalit ja pitkän aikavälin seuranta

Sekä käynnistyville että toiminnassa oleville kuntayhtymille toteutamme myös optimointi- ja säästöpotentiaalilaskelmia. Sote-palveluista on löydetty Kuntamaiseman dataan pohjautuvien palvelukohtaisten laskelmien kautta keskimäärin kolmen prosentin kustannusten tehostamispotentiaali. Paras hyöty saadaankin, kun tuotamme pitkittäistä dataa ja analyysia palveluiden tehostumisesta vuosittaisissa tilinpäätösanalyyseissamme.

Joustavalla raportoinnilla poraudutaan syihin

Numerus-palvelun laskenta- ja raportointiominaisuuksia on viime vuoden aikana kehitetty, mikä mahdollistaa aiempaa tarkemman ja monipuolisemman kustannuslaskennan. Näin päästään pureutumaan aina yksikkötason tarkasteluihin saakka ja reagoimaan talousarviovuoden aikana mahdollisiin poikkeamiin riittävän aikaisessa vaiheessa. Myös tuotteistaminen on mahdollista, jolloin lähtökohtana voidaan hyödyntää valtakunnallisia palveluluokitteluja (esim. JHS tai sote-tietopaketit), ja tarkentaa tuotteistusta organisaation omiin tarpeisiin sopivaksi.

 

Ota yhteyttä:

Laura Käsmä
Johtaja (maakuntien tietojohtaminen)
+358 40 585 1011
laura.kasma(at)kuntamaisema.fi