Kunnan konserniraportointiin uusi työkalu

Uutiset

22/10/2018

Kuntalain muutoksen myötä kuntakonsernin toiminnan ohjauksen merkitys on kasvanut. Kuntamaiseman uusi Konsernimaisema-palvelu vie kunnan konserniraportoinnin aivan uudelle tasolle.

Kuntamaisema julkaisee syksyn 2018 aikana ensimmäisen Konsernimaiseman, joka on kehitetty yhdessä Ähtärin kaupungin kanssa. Ähtärin kaupungin konserniin kuuluu yhteensä 12 tytäryhteisöä eri toimialoilta, aina vesi- ja lämpöhuoltoyhtiöstä eläintarhaan. Uuteen konsernimaisemaan tullaan yhdistämään koko konsernin osalta

  1. koko kuntakonsernia koskevia tietoja, kuten asukasmäärän ja työllisyyden kehitys sekä kriisikuntakriteerit,
  2. tytäryhteisöjen tilaa kuvaavia yhteisiä mittareita, kuten liikevaihto, käyttökate, lainakannan kehitys sekä henkilöstömäärä, ja
  3. yhtiökohtaisia strategisia mittareita toimialasta riippuen, kuten käyttöaste, asiakasmäärä, myynti/tehty työtunti, tuotantomenot/m3, yms.

Kuntamaiseman uudistunut Maisema-palvelu mahdollistaa eri organisaatioiden tietojen yhdistämisen ja raportoinnin aivan uudella tavalla. Ominaisuutta on käytetty laajasti jo sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdalla suunniteltaessa tulevien maakuntien talousarvioita ja talouden seurantaa. Tätä samaa ominaisuutta on mahdollista hyödyntää myös kuntien konserniraportoinnissa.

Konsernimaisemaan tuodaan kirjanpidon tieto kustannuspaikka- ja tilikohtaisesti suoraan kirjanpidosta, kuten muiden Maisema-asiakkaidenkin kohdalla ja toimintaa kuvaavat tiedot kerätään Maisema-palvelussa. Maisema-palvelussa talouden ja toiminnan tiedot yhdistetään halutuiksi mittareiksi, jolloin taataan tietojen vertailukelpoisuus raportointikausien välillä. Raportointisykli räätälöidään konsernin tarpeiden mukaiseksi, samoin seurattavat mittarit ja tunnusluvut. Näin Konsernimaisema toimii saumattomasti konsernin johdon työkaluna koko talousarviovuoden ajan.

 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Ville Niukko
Liiketoimintajohtaja
ville.niukko@kuntamaisema.fi
+358 50 525 5645