Korona dashboard kokoaa yhteen ennusteet koronan vaikutuksista kuntatalouteen

Uutiset

18/06/2020

Koronakriisi on kouraissut kaikkia, mutta monelle kunnalle ja kaupungille, joissa on muutenkin kamppailtu talousvaikeuksien kanssa, se asettaa entistä suurempia haasteita talouden tasapainottamisessa. Vaikka joitain säästöjä on saatu palveluiden sulkujen myötä ja niitä seuranneista lomautuksista, on koronan hintalappu kuntataloudelle suuri ja se heikentää monen kunnan kokonaistaloutta.

Jotta asiakkaamme voivat valmistautua tiukkaan syksyyn ja tehdä tietoon pohjautuvia ratkaisuja haastavassa tilanteessa, Kuntamaisema on kehittänyt korona dashboardin, joka kokoaa yhteen eri lähteistä ennusteet koronan vaikutuksista kunnan talouteen, sote-kustannuksiin, toimintaympäristöön (esim. yrityskanta ja työttömyys) ja muihin palveluihin (esim. varhaiskasvatus). Dashboardin kautta voidaan arvioida, kuinka suuri vaikutus rajoitustoimilla on ollut väestöpohjaan suhteutettuna. Lisäksi voidaan tarkkailla mm. syrjäytymisriskiä sekä työttömien ja työllistyvien osuutta kunnassa.

Korona dashboard kokoaa yhteen eri julkisista lähteistä (mm. valtionvarainministeriö ja Kuntaliitto) saatavaa dataa ja linkkejä kätevästi samaan paikkaan. Vaikka syvälle meneviä kuntakohtaisia ennustuksia on haastava tehdä tässä tilanteessa, päivittyvän ja helppokäyttöisen dashboardin avulla kunnassa voidaan arvioida indikaattoreita, jotka ennustavat, kuinka kovaa koronan vaikutukset kohdistuvat kuntaan.

Jokainen kuntavertailupalveluamme käyttävä asiakkaamme saakin tänä keväänä tai heti alkusyksystä kuntavertailun yhteydessä julkisiin lähteisiin perustuvan ennusteen koronan vaikutuksista kuntansa talouteen. Korona dashboard -lisäpalvelu on maksuton kaikille asiakkaillemme ja Kuntamaisema vastaa sen päivityksistä.