Maakunnan tiedot haltuun yhdellä ratkaisulla

Maakuntaan valmistautuminen vaatii yhtenäistä, riittävän tarkkaa tietopohjaa alueen sote-palveluiden kokonaisuudesta. Palveluvalikko ja palveluverkko tulee kehittää todelliseen tietoon ja sen pohjalta tehtävään analyysiin pohjautuen. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet Numerus-ratkaisun.

Numerus vastaa järjestäjän tarpeisiin tuottamalla kokonaisnäkymän maakunnan palveluihin. Se tarjoaa myös olennaisen toiminnan ohjaamiseen vaadittavan tiedon aina maakuntien välisestä vertailusta valinnanvapauden tuottajakohtaiseen raportointiin.

Tiedon määrä ja tiedon lähteet tulevat maakunnassa moninkertaistumaan nykytilanteeseen nähden. Avain järjestäjän roolissa onnistumiseen on tämän tiedon haltuunotossa ja hyödyntämisessä.

Yhteyshenkilö:

 

Laura Käsmä

Johtaja (maakuntien tietojohtaminen)
+358 40 585 1011
laura.kasma(at)kuntamaisema.fi